Resonantiegroep Muren worden Deuren eerste keer bijeen

Op maandag 25 augustus 2014 kwam de resonantiegroep van het project Muren worden Deuren voor de eerste keer samen in het Kasteel Tillegem te Brugge.  De denkgroep binnen het project wil nadenken hoe geïntegreerde vormen van educatie en opleiding op de gevangeniswerkvloer een  meerwaarde kunnen betekenen naar succesvolle re-integratie en resocialisatie.

Na een verwelkoming van Webros-voorzitter Gunter Pertry en een situering door Afgevaardigd Bestuurder Bea Van Imschoot, gaf Maria de Bie,  professor Sociale Agogiek aan de UGent, een presentatie rond onderwijs en detentie als hefbomen tot duurzame re-integratie. Daarbij legde De Bie de nadruk op de potentiële exemplarische waarde van Muren worden Deuren vanuit het perspectief van gedetineerden, maar ook vanuit maatschappelijk perspectief. “ Tussen beide ligt een niet onbelangrijk spanningsveld waar elkeen die zich engageert tot het welslagen van dit project, zich goed bewust van moet zijn,” aldus De Bie.

Na een korte bijdrage rond belang van leren achter tralies voor de magistratuur door voormalig Procureur des Konings te Brugge Jean-Marie Berkvens, vonden in subgroepen verkennende gesprekken plaats rond mogelijkheden en aandachtspunten van  gevangenisonderwijs.   

De eerste bijeenkomst van de denkgroep werd afgesloten met een hartige lunch en een netwerkmoment.

logo-muren-worden-deuren.jpg

Terug naar de lijst