Jaaropening Volwassenenonderwijs West-Vlaanderen

Op Vrijdag 26 september 2014 werd in het Roeselaarse kenniscentrum Arhus de start van het nieuwe werkjaar voor de West-Vlaamse Centra Volwassenenonderwijs en Centra Basiseducatie officieel ingeluid. Tal van aanwezige onderwijspartners en politici, directies en personeelsleden luisterden naar het welkomstwoord van Comenes voorzitter Tine Baert en Afgevaardigd Bestuurder Eddy Demeersseman. 

Beiden benadrukten het expliciete belang van een duurzame sector- en regio-overschrijdende samenwerking in het kader van het effectief en efficiënt inzetten van overheidsmiddelen. “ De cursisten, de volwassenen en hun concrete leervragen moeten in ons werk centraal staan,” aldus Demeersseman. “Welk aanbod hebben die verschillende groepen lerende volwassenen nodig? Wanneer en hoe intensief moet het aangeboden worden? Onder welke vorm zou dit het best gebeuren? Waar zitten de hiaten? Hoe kunnen we dit oplossen? Dat is onze taak ! Maar enkel door innovatie, samenwerking en netwerking zal het volwassenenonderwijs slagen in dit opzet,” rondde Demeersseman zijn speech af.

Creashock auteur Dirk De Boe gaf vervolgens een fel gesmaakte presentatie rond creatief en innovatief omgaan met kennis in de zoektocht naar het onderwijs van de toekomst. Een netwerkmoment met een hapje en een drankje rondde het gebeuren af.

 

uitnodiging.jpg

Terug naar de lijst